Felvételi

A felvételi írásbeli dolgozatokat 2018. január 24-én (szerdán), 8.30 és 16.30 között lehet megtekinteni iskolánkban, a 112-es teremben.

A vonatkozó rendelkezés szerint:

"A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője (...) megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. (...)
- A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
- Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak. Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek."

Felhívjuk a figyelmet, hogy a dolgozatok megtekintésének helyszínén nincs fénymásoló, ezért másolatok digitális eszközökkel készíthetők.

Az írásbeli eredményéről kiállított Értékelő lapot február 2-án (pénteken), 8.30 és 16.30 között lehet majd átvenni a titkárságon (009. szoba).

Ebből fénymásolatot kell mellékelnie a jelentkezőnek minden egyes iskolai jelentkezési lapjához.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hozzánk benyújtott jelentkezési laphoz egy darab saját névre megcímzett, fölbélyegzett borítékot is mellékelni kell. Aki nálunk írta a központi írásbelit, és jelentkezési lapot is fog beadni, leadhatja a borítékot február 2-án, amikor az Értékelő lapért jön az iskolába.Esetleges kérdéseikkel forduljanak a titkársághoz.