Felvételi

Osztálytípusok

- Miben különbözik egymástól a kéttannyelvű és a nyelvi előkészítős képzés?
- A legfőbb különbség az, hogy a kéttannyelvűek néhány tantárgyat idegen nyelven tanulnak. Ebből sok minden következik. A nyelvet már a nulladik év végére jól kell tudniuk, ezért mintegy kétszer annyi nyelvórájuk van, mint a nyelvi előkészítős nem kéttannyelvűeknek.  A nyelvet sokkal jobban megtanulják, hiszen az idegen nyelvű tantárgyi óra nyelvóra is egyben. Anyanyelvi tanáruk és diákcseréik jellemzően a két tanítási nyelvűeknek vannak (megjegyezzük azért, hogy néhány év óta megbízható partneriskoláink vannak Olaszországban, így az olasz "tagozatosok" részére dákcsere szerveződik). Végül: nemcsak a képzés, de az érettségi is különbözik, mert a kéttannyelvű érettségivel felső fokú nyelvvizsgát lehet szerezni. 

- Melyik nyelv oktatása milyen szintről indul az egyes osztályokban?
- A kéttannyelvűben a francia kezdő szintről indul. A nyelvi előkészítős osztályokban viszont rendelkezni kell valamilyen angoltudással. Ezt a szóbelin ellenőrizzük, és az összpontszám 25%-a erejéig értékeljük. A felvételt nyertek szintfelmérésen vesznek majd részt, és az alapján kerülnek csoportokba. Az olasz  természetesen kezdőről indul.
 

Írásbeli

- A Kölcsey megszervezi a központi írásbelit ?
- Igen.

- Küldenek-e értesítést az írásbelivel kapcsolatban?

- Nem küldünk. Minden hozzánk jelentkezett tanulót automatikusan várunk januárban.  A  terembeosztás valószínűleg előtte már rajta lesz a honlapon, így ott lehet ellenőrizni a nyilvántartást. 

- Mit tegyen az, aki máshol írja meg a központit, de a Kölcseybe is jelentkezik?
- A Jelentkezési lapjához mellékelnie kell az írásbeliről szóló Értékelő lap fénymásolatát. A fénymásolatot nem szükséges hitelesíteni, és a kézhezvétel után minél gyorsabban el kell juttatni iskolatitkárunkhoz.

- Hogyan lehet megtudni az írásbeli eredményét?
- Február elején adjuk át az Értékelő lapokat. A listát  a honlapunkon is elhelyezzük.

- Meg is lehet nézni a dolgozatot ?

- Erre egyetlen napon lesz lehetőség: a tanuló és a szülő is élhet vele. Szeretnénk előre jelezni, hogy a fénymásolásra vonatkozó igényeket csak kivételesen, indokolt esetben (a tanuló észrevételt kíván beadni a javítással kapcsolatban) tudjuk kielégíteni. Pusztán azért, hogy otthon mindenki megnézhesse a dolgozatot, vagy eltegyék emlékbe, nem áll módunkban másolatot készíteni. Digitális fényképet természetesen mindenki készíthet magának a dolgozatáról.

 

Túljelentkezés, esélyek… 

- Milyen nagy a túljelentkezés?
- Osztálytípusonként különböző. Az elmúlt években mintegy 300 jelentkező volt a francia kéttannyelvű osztályokba és az emelt szintű olasz nyelvi csoportba is. 400 körül mozgott az emelt szintű angol nyelvi képzést választók száma. Az ökológiai szemléletű képzésünkre 200 körüli, a sportolók csoportjába 100-130 jelentkezés volt.

A túljelentkezés mértéke a férőhelyek számától (is) függ, így a legkedvezőbb a helyzet a kéttannyelvű osztályban, hiszen minden évben két ilyen osztályunk is indul. A számok egyébként megtévesztőek, hiszen mindenki több helyre is jelentkezik, így a tényleges túljelentkezés kisebb a fönti számok által mutatottnál. Az a tapasztalat, hogy azok, akik első helyen jelölik az iskolát, nagy valószínűséggel bekerülnek.

- Milyen tanulmányi eredménnyel lehet bejutni?
- Erre nincs egyértelmű válasz. A tanulmányi eredmény (hozott pontszám) 25%-ban számít, vagyis jó írásbeli teljesítménnyel behozható egy esetleges kezdeti hátrány.

- Igaz-e, hogy akinek hármasa is van, az nem juthat be.
- Nem igaz. Az osztályzatokból pontszámot kalkulálunk, és utóbb az sehol sem látszik, hogy hat „elvesztett” pont oka három közepes vagy hat négyes osztályzat.

- Érdemes-e változtatni a tagozatok sorrendjén, ha az elsőként bejelölt osztálytípus rangsorában nem vagyunk "befutó" helyen?

- Nem szabad megijedni a rangsoroktól. Mindenki több iskolába és több tagozatra jelentkezik, ezért a hátrébb lévők törvényszerűen előbbre sorolódnak. Azt gondoljuk, hogy a tanuló által fölállított rangsornak minden esetben a vágyakat kell tükröznie.

- Miből kell szóbeli vizsgát tenni?

Az "angol tagozatos" osztályokba jeletkezők számára angol nyelvi vizsgát, az  élsportolóknak meghallgatást szervezünk.  A két tannyelvűbe jelentkezettek anyanyelvi szóbelin vesznek részt. Erre a bizonyítvány és az írásbeli eredményei alapján hívjuk be a jelentkezőket. Az ökológiai profilra jelentkezőknek nem kell szóbelizniük.

- Több tagozat megjelölése esetén több szóbelit kell tenni?

Igen. És ezért többféle összpontszáma lesz a több tagozatra jelentkező diáknak.

 

Mindenkinek eredményes fölkészülést kívánunk!