Továbbtanulás

Engedjék meg, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem Társadalmi Kommunikáció és Média Intézeti Tanszék nevében egy rövid tájékoztatóval figyelmébe ajánljam Kommunikáció és Média szakos alapképzésünket, melynek oktatása – nagy szakmai megbecsülést élvezve- több évtizede zajlik intézményünkben.

Úgy véljük, a most érettségizők között sokan vannak, akik még nem tudják, hogy pontosan milyen hivatást szeretnének választani, csupán tisztában vannak humán érdeklődésükkel és jó verbális adottságaikkal. Őket is szeretnénk megszólítani és eloszlatni a tévhiteket, miszerint ezen a szakterületen korlátozottak az elhelyezkedési esélyek. Nekik is ajánljuk ezt a képzést, mely több érdekes szakterületet foglal magába, ezért az ide jelentkezők sokrétű, izgalmas, szerteágazó kihívásokkal szemben tehetik próbára képességeiket és a tanulmányok elvégzése után számtalan területen nyílik lehetőségük a munkaerőpiac széles vertikumában elhelyezkedni.

Az intézményünk által szervezett Kommunikáció és Média szakos képzés célja természetesen nem különbözik a többi hasonló képzést szervező intézetétől. Olyan kommunikációs szakembereket szeretnénk képezni, akik ismerik a társadalom, a gazdaság és a média működését, intézményrendszereit, és a nyilvános szereplés valamint a kapcsolatmenedzsment korszerű ismeretei birtokában képesek lesznek hazai és multinacionális vállalatok, közigazgatási és kulturális intézmények kommunikációjának, sajtókapcsolatainak szervezésére.

Ezen cél elérése érdekében a hosszú évek során jól bevált, az ismeretek egymásra épülését és gyakorlati foglalkozásokkal történő elmélyítését segítő tanmenetet dolgoztunk ki. A szakmában nagy tapasztalatot szerzett, jól képzett oktatóink, valamint a színház, a film és újságíró szakma jeles képviselői inspiráló környezetben nyújtanak széleskörű tudásanyagot.

A tananyag elsajátítását rendkívül izgalmas, érdekes előadások, figyelmet megragadó interaktív foglalkozások megtartásával érjük el elfogadó, inspiráló közeget biztosítva, mely a kreativitás képességét fejleszti. Nagy hangsúlyt fektetünk a tudás gyakorlati hasznosítására és a fiatal tehetségek menedzselésére, gondozására egyénre szabott feladat kiosztással, valamint közösségépítő, csoportfeladatok, interaktív feladatok szervezésével.

Ennek eredményeképpen egyetemünkön a diákok nem csak a kötelező tananyagot sajátítják el, hanem az árnyalt és gyakorlatias gondolkodásmódot, és a több nézőpontból történő látásmódot.

Intézményünkben a hallgatóknak lehetősége nyílik az előadásokon és gyakorlatokon kívül sok más nemzetközi ösztöndíjas képzésben és tehetség gondozó programban részt venni.
A képzés magyar nyelvű, de a szaktárgyak harmada idegen nyelven is felvehető elősegítve ezzel az idegen nyelvtudás megszerzését, mely az elhelyezkedési esélyeket nagymértékben növeli.

Törekszünk megfelelni a jelentkezők azon elvárásnak, hogy a Kommunikáció és Média szak olyan gyakorlati tudást és szakmai tapasztalatot nyújtson a végzetteknek, ami megkönnyíti az elhelyezkedést. Büszkék vagyunk arra, hogy végzett hallgatóink elhelyezkedési arányszáma a legmagasabb az országban, és arra is, hogy az itt szerzett tanulmányok megfelelő alapot teremtenek a fiatalok továbbtanulásához is.

Kérjük, ha mód van, rá tájékoztassa kollégáit, diákjait, illetve szüleiket a Budapesti Gazdasági Egyetem nyújtotta lehetőségekről.

Budapesti Gazdasági Egyetem
Társadalmi Kommunikáció és Média Intézeti Tanszék

1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24. E.II.38.
+36 30 350 0563
 
+36 1 467 7800/881