Érettségi, mérések

Történelem tételsor 2015/16-os tanév

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

1. A magyar gazdaság az érett középkorban
2. Földrajzi felfedezések
3. 29-33-as válság
4. A magyar gazdaság helyzete 1945-1990-ig

Népesség, település, életmód

5. Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban
6. Budapest világvárossá fejlődése
7. Városfejlődés a középkorban Nyugat-Európában és Magyarországon
8. Magyarország népességének alakulása a 17-18. században

Egyén, közösség, társadalom

9. Az athéni demokrácia
10. A középkori feudális állam megteremtése Magyarországon
11. A polgárosodás programja a reformkori Magyarországon
12. A rendszerváltás Magyarországon

Modern demokráciák működése

13. Az USA alkotmányának kialakulása és működése
14. Az Európai Unió legfontosabb intézményei
15. 1848. áprilisi törvények
16. A magyar alaptörvény

Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

17. A 19. századi eszmerendszerek
18. A reformáció
19. A nácizmus
20. Az Iszlám kialakulása és tanításai

Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

21. Török kor Magyarországon
22. Hunyadi János harcai a török ellen
23. Az első világháborút lezáró békerendszer. Trianon hatása a 30-as évek Magyarországára

Történelem tételsor 2015/16-os tanév

  1. Az athéni demokrácia (Egyén, közösség, társadalom)
  2. Az Iszlám kialakulása és tanításai (Politikai intézmények, eszmék, ideológiák)
  3. A középkori feudális állam megteremtése Magyarországon (Egyén, közösség, társadalom)
  4. Városfejlődés a középkorban Nyugat-Európában és Magyarországon (Népesség, település, életmód)
  5. A magyar gazdaság az érett középkorban (Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra)
  6. Földrajzi felfedezések (Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra)
  7. A reformáció (Politikai intézmények, eszmék, ideológiák)
  8. Török kor Magyarországon (Nemzetközi konfliktusok, együttműködés)
  9. Hunyadi János harcai a török ellen (Nemzetközi konfliktusok, együttműködés)
  10. Magyarország népességének alakulása a 17-18. században (Népesség, település, életmód)
  11. Az USA alkotmányának kialakulása és működése (Modern demokráciák működése)
  12. A polgárosodás programja a reformkori Magyarországon (Egyén, közösség, társadalom)
  13. 1848. áprilisi törvények (Modern demokráciák működése)
  14. A 19. századi eszmerendszerek (Politikai intézmények, eszmék, ideológiák)
  15. Budapest világvárossá fejlődése (Népesség, település, életmód)
  16. Az első világháborút lezáró békerendszer. Trianon hatása a 30-as évek Magyarországára (Nemzetközi konfliktusok, együttműködés)
  17. 29-33-as válság (Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra)
  18. A nácizmus (Politikai intézmények, eszmék, ideológiák)
  19. A magyar gazdaság helyzete 1945-1990-ig (Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra)
  20. Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban (Népesség, település, életmód)
  21. A rendszerváltás Magyarországon (Egyén, közösség, társadalom)
  22. Az Európai Unió legfontosabb intézményei (Modern demokráciák működése)
  23. A magyar alaptörvény (Modern demokráciák működése)