Programok

maskep p v

Kedves 11. évfolyamos diákok!

A Kölcsey Ferenc Gimnázium az idei tanévben projektnapot szervez.

A program megalkotásakor a projektmódszer alkalmazásával a következők célokat emeltük ki:

Szeretnénk, ha a projektnapra készülve nem csupán a hagyományos, iskolai forrásokból, és nem csupán a hagyományos órai munkával szereznétek ismereteket. Ennek érdekében osztálykereteket megbontó csoportokat szervezünk. A témákat első körben tanárok jelölik ki, a témák ismeretében a csoportba való jelentkezés minden diák önállóan teszi meg a témavezető tanárnál. A 11. évfolyamon minden diáknak kötelező valamely csoportba jelentkezni. A témák nem kötődnek tagozathoz, sokszor nem köthető ténylegesen egy tantárgyhoz. Ezért lett a projektnap témájának címe:

MÁSKÉPP

Ha valamely diák vagy diákcsoport a MÁSKÉPP támája alapján saját projektet szeretne indítani, megteheti. Ez esetben kell egy mentortanárt választani, aki segít a téma meghirdetésében, és támogatja a csoport munkáját.

A csoportoknak bemutatható eredményt kell létrehozniuk a projekt elkészítési ideje alatt. Az elkészült produktumot a június 2-án tartandó projektnapon kell bemutatni.

A projektnap menetrendje:

Témák meghirdetése

A választható témákat folyamatosan követhetitek november második felében. A beérkezett témajavaslatokat honlapon és az első emeleti fordulóban elhelyezett hirdetéseken lehet megtekinteni.

A témafelvetések tartalmazzák:

  • a rövid problémafelvetést
  • a projektben végezhető tevékenységeket
  • a maximális csoportlétszámot
  • a szükséges előismereteket
  • a témavezető tanárt (tanárokat)

Mint látható több tanár együtt is hirdethet projekttémát, illetve egy tanár több projektet is koordinálhat.

A témák december 1-ig folyamatosan jelennek meg az iskola honlapján és az első emeleti fordulóban a héten kialakításra kerülő hirdető felületen.

Jelentkezés csoportokba, előkészületek

A jelentkezéseteket december 4 – december 15. között kell leadni. A jelentkezésre egy hét áll rendelkezésre, jelentkezni a projektet meghirdető tanárnál lehet. A jelentkezés során vagy előre egyeztetett csoportokkal jelentkeztek, vagy egyénileg keresitek meg a projektet vezető tanárt és megérdeklőditek, hogy van-e hely az adott csoportban. Ebben az esetben a jelentkezés jelentkezési sorrend szerint történik.

A projektvezetők már a jelentkezést követően találkoznak a csoportjukkal. Ekkor egyeztetik a kapcsolattartás formáját, a munka koordinálását. Általában ekkor fogalmazzák meg a csoport tagjai saját céljaikat a projekttel kapcsolatban.

Nyitás

A csoportindítás terveink szerint a szünet előtti héten történik.

Csoportmunka

A projekt elkészítése csoportmunkában történik. A projektvezető tanár a munkát segíti, koordinálja, előzetesen egyeztetett konzultációkon keresztül. A csoportok iskolán kívül és épületen belül is dolgozhatnak. Az iskola a projekt elvégzéséhez igyekszik – a projekthez kapcsolódó tevékenységtől függően – tanórai időt is biztosítani a csoportok számára. Ennek részleteit a projektindítás után a projektet vezető pedagógus segítségével kell kialakítani.

Zárás

A projektnap június 2-án szombaton kerül megrendezésre, mely során csoportok bemutatják munkájuk eredményét az iskola tanárai és diákjai számára. Ezen a napon a tanórák helyett a 9-10. évfolyam diákjai a 11. évfolyam projektmunkáinak prezentációit fogja megtekinteni.