Múltunk

Kölcseys  helyezettek, díjazottak

az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

 / 1924 - 2017 /

Egy iskola hírét-rangját manapság hivatalosan a sikeresen felvételizők száma határozza meg. Csak a legutóbbi időben jelentek meg /újra/ más szempontok /nyelvvizsgák, OKTV helyezések száma/ alapján készített rangsorok. Pedig a kiváló versenyeredmények jelentik az igazi sikerélményt mind a diák, mind az iskola számára. A sikeres felvételi vizsga az egyén szempontjából évek múltán veszít kivételes tett jellegéből, kötelező, szükséges teljesítménnyé szelídül, a középiskola vonatkozásában pedig leginkább puszta szám, anonim statisztikai mutató. Egy tanulmányi versenyen elért győzelem vagy jegyzett helyezés mindig büszkeséggel töltheti el annak megszerzőjét, s az intézmény számára is dédelgetett tény, személyhez kötött adat marad. Míg az eredményes felvételire való felkészítést voltaképpen el is várja a közvélemény az iskolától, az OKTV-helyezések aligha kérhetők  számon.

Megjegyzések az adattárhoz:

- A verseny elnevezéséből az 50-es években elmarad a középiskolai szó, s egyes tantárgyak neve is többször módosul.

- Még a 60-as évek elején is "jegyzik" a helyezések mellett a dicséretben /és könyvjutalomban/ részesültek nevét.

- A tantárgyak köre  az újabb s újabb idegen nyelvek megjelenésével folyamatosan bővül, bár természetesen ellenpélda is állítható /rajz, gazdasági ismeretek/. A kölcseys eredmények szempontjából érdemes megjegyezni, hogy angolból 1966/67-ben, franciából és németből 1975/76-ban, olaszból pedig 1986/87-ben lehetett először indulni.

- A felkészítő tanárok nevét csak 1971 óta tartják számon a krónikák. /Zárójelben közöljük őket./

- Sokáig az első tízbe jutott számított helyezettnek, később fokozatosan bővült a kör. Az utolsó években a legjobb húsz között végzetteket közöljük.

1924.

A budapesti tankerületi tan. versenyen:

Latin nyelv

1. 

Szuló Alajos

Történelem  

2.

Szuló Alajos

1925.                

Latin nyelv

dicséret

Ranschburg Pál

Rajz

dicséret

Kaszó Dezső

1926.                                                      

Rajz

5.

Károlyi László

1927.                                                  

Történelem 

2. 

Szekeres Imre

1928.                                                       

Rajz

1.

László Gyula

Mennyiségtan

2.

Molnár László


1929.

Szépirodalmi verseny 2. Bergsmann Oszkár 
Fizika 3. Minich Géza

1930.

Földrajz 1. Hoffman Imre

1931.

Történelem 3. Menczer Károly
Mennyiségtan 5. Klein Béla

1932.         -

1933.        

Rajz 1. Sándor Miksa

1934.        

Fizika 1. Weisz Dénes

1935.        

 

Természetrajz 1. Wlassich Felicián
Rajz 1. Gilyén József
Magyar irodalom 2. Szauder József
Latin nyelv 3. Petheő Károly

"A jeles ifjak derék teljesítményükkel az iskolának 21 pontot szereztek s így a tanulmányi versenyen résztvett intézetek sorában a 2. helyet vívták ki."

 

 

 

1936.        

Történelem 2. Sachs János
Természetrajz dicséret Engel György

1937.        

Latin nyelv 2.  Feldmann Tibor
Természetrajz dicséret Bergmann János

1938.         -

1939. OTV   

Matematika 2. Sándor Gyula 

1940-1946.         -

1947.        

 

Földrajzi pályázat 2. Dévényi Pál és Schreiber Tamás  
Biológia pályázat 2. Somos Róbert
  3. Kőhidai János
Magyar irod. pályázat 6. Márványi György

          

 

 

 

1948.        

A Bp-i Tankerületi Főigazgatóság által rendezett tanulmányi versenyen:

Magyar irodalom 5. Dévényi Pál
Történelem 2. Radó János
Német nyelv 4. Fekete Lajos
Élettan 1.

Molnár János

  3. Csapó Károly
Vegytan  6. Polgár László
Történelem pályázat 6. Radó János
Társ. tud. pályázat 2. Kálmán Gábor
  3. Dévényi Pál
  5. Guttmann Tamás
Földrajz pályázat 4. Filip György
Élettan pályázat 2. Cserháti Endre
  4. Korányi Tamás


"A jó tanulás eredménye mutatkozott a tanévvégi tanulmányi versenyen. Második lett az intézet a budapesti középiskolák között."

1949.        

"Legjobb tanulókör" címet kapott két csapatunk, a "Nevelj jobban!" mozgalomban  a Kölcsey első.

Az országos tanulmányi és nevelési versenyben a Kölcsey "megnövelte mult évi szép eredményét:
Nagybudapest gimnáziumai sorában az első díjat nyerte el."

Biológiai pályázat 1. Fritz István
  2. Blum Róbert
Matematikai pályázat 2. Czipszer János

/Az Évkönyv írásáig beérkezett eredmények/

1950. -

1951. -

1952.                  

Orsz. Matematikai Tan. Verseny 1. Sztarenka Pál

1953.                         

Az Országos Tanulmányi Versenyen a Kölcsey Gimn. első lett matematikából

1954. -

1955. OTV 

Orosz nyelv 1. Csép Lajos

Arany D. matematika verseny: a Kölcsey G. az első helyezett.  

1956. OTV 

 

Matematika 1. Stahl János
  2. Márkus György

 

 

 

 

1957.

Az OTV-n "két tanuló kapott dicséretet".

1958. -

1959. - 

1960.

OKTV döntőbe jutottak: matematikából három, fizikából hat, orosz nyelvből egytanuló. Réti András matematikából elért eredményes munkájáért a miniszterhelyettes aláírásával ellátott jutalomkönyvet kapott.

1961.        

Biológia 1. Hortobágyi Tibor
Matematika harmadfokú dicséret Marton Dénes

1962.

 

Orosz nyelv és irodalom 2. Mártonfi Ferenc
Magyar dicséret és könyvjutalom Dalos György, Mártonfi Ferenc
Orosz ny. dicséret és könyvjutalom Ungár Péter, Szüszmann György
Történelem dicséret és könyvjutalom Pór György, Buxbaum Miklós

 

 

 

 

Az Ókortudományi Társaság középiskolai latin tanulmányi versenyén Orbán Adorján dicséretet és könyvjutalmat nyert.

1963.

Történelem 3. Iványi Tamás
  6. Pór György
Magyar nyelv és irod. dicséret és könyvjutalom Mártonfi Ferenc
Földrajz dicséret Kiss János
Kémia dicséret Pusztay Dénes

1964.

 

Történelem dicséret és könyvjutalom Lindner András
Biológia dicséret és könyvjutalom Csányi Gábor
  dicséret Czinner Antal
Kémia dicséret Pusztay Dénes

 

 

 

 

1965. Nincs adat 

1966.

Orosz nyelv /ált. tantervű/ 2. Róbel Sándor
Földrajz 3. Nagy Margit

1967.

Földrajz 2. Horváth Gergely

1968.

 

Angol nyelv 1. Pető János
Földrajz  2. Horváth Gergely
Orosz nyelv /ált. tantervű/ 8. Vida János

 

 

 

 

1969.

 

Matematika /ált. tantervű/ 9. Lőrincz András /Hídvégi Imre, Szandy Erika/

 

 

 

 

1970.

 

Biológia /ált. tanterv/ 4. Arató András
Orosz nyelv 4. Gerő András
Történelem 6. Gara Iván

 

 

 

 

1971.

Orosz nyelv /szakosított/ 6. Gerő András  /Vigh Péter/

1972. -

1973.        

Fizika 1. Tegze Miklós  /Tóth László/

1974.        

Angol nyelv 1. Somorjay Selisette /Móricz Györgyi/
Matematika /ált. tantervű/ 10. Monori György /Baróti Ernőné/

1975. -

1976. -

1977. 

Francia nyelv /szakosított/ 8.  Szabó Eszter /Dr. Salamon-Rácz Tamásné/
  9. Breglovics Edit /Dr. Salamon-Rácz Tamásné/
Történelem 8. László Katalin  /Keller Gyula/

1978.

Francia nyelv /szakosított/ 2. Felföldi György /Dr. Salamon-Rácz Tamásné/

1979.

 

Francia nyelv /szakosított/ 2. Vajda Anikó /Darabos Zsuzsánna/
  3. Ilku Zsuzsanna /Darabos Zsuzsánna/
  10. Berkesi Éva /Darabos Zsuzsánna/
Orosz nyelv 4. Berkesi Éva /Novák Mária/
Történelem 9. Kiss Pál /Dr. Riesz Éva/

 

 

 

 

1980.

Francia nyelv 9. Szent-Iványi Gabriella /Gortvai Katalin/

1981.

Fizika /ált. tantervű/ 10.  Tőkés Balázs  /Baróti Ernőné/

1982. -

1983.

Francia nyelv /szakosított/ 3. Kiss Gábor  /Poros András/

1984. -

1985. -

1986.

Francia nyelv /II. kat./ 1. Sándor Anikó  /Tóth Katalin/
  2. Soós Borbála  /Tóth Katalin/
Orosz nyelv /II. kat./ 9. Sándor Anikó  /Sztrés Erzsébet/
Orosz nyelv /III. kat./ 2. Bartos Mariann /Dr. Bényi Józsefné, Frimmel Mihályné/

1987.

Francia nyelv /II. kat./ 3. Pócs Balázs  /Gortvai Katalin, Tóth Katalin/
  4. Törley Katalin /Lantosné Farkas Edit/
Orosz nyelv /II. kat./ 5. Bernhardt Veronika /Sztrés Erzsébet/

1988.

Francia nyelv /II. kat./ 2. Berkesi Zsuzsanna /Gortvai Katalin, Tóth Katalin/
Matematika  /II. kat./ 5. Szemerédi Péter /Miklós Istvánné/

1989.

Francia nyelv /II. kat./ 8. Laky Krisztina  /Ásin Márta/

1990.

Francia nyelv /II. kat./ 5. Lohonyai Dóra /Lantosné Farkas Edit, Gém Imre/
  8. Siklósi Dorottya /Bagaméri Zsuzsa, Szél Júlia/

1991.                              

Angol nyelv /I. kat./ 8. Nyíri Miklós  /Dr. Samu Ágnes/
Francia nyelv /II. kat./ 3. Lótos Adrienn /Lantosné Farkas Edit/
  4. Benda Klára  /Tóth Katalin/

1992.

 

Angol nyelv /I. kat./ 2. Simon Balázs /Dr. Samu Ágnes/
  6. Varkoly Edina /Dr. Samu Ágnes/
Francia nyelv /II. kat./ 2. Mócsai Gergely /Tóth Katalin/
  9. Váczi Natália Tóth Katalin/
Magyar irodalom  8. Perner Rita /Dr. Podoski Istvánné/
Olasz nyelv 3. Huszay Zita /Dr. Szalma Miklósné/
Orosz nyelv /II. kat./ 5. Herendi Tamás /Kürtös Annamária/

 

 

 

 

1993.

Olasz nyelv 7. Tóth Krisztina /Dr. Szalma Miklósné/
Olasz nyelv 9. Kiss Mónika /Dr. Szalma Miklósné/

1994.

Matematika /II. kat./ 8. Király Tamás  /Biró József/
Olasz nyelv 3. Szőkefalvi-Nagy Eszter  /Kajdi Judit/
  5. Tóth József /Dr. Szalma Miklósné, Viola Balázsné/
Orosz nyelv  /I. kat./ 9. Koch Lilla  /Dr. Horváth Ivánné/

1995.

Angol nyelv /I. kat/ 5. Székely Éva  /Veres János/
Francia nyelv /I. kat./ 3. Bede Zsuzsanna  /Péter Éva/
Francia nyelv /II. kat./ 9. Seres Krisztina  /Sándor Anikó/
Orosz nyelv /I. kat./ 3. Bárány Péter  /Dr. Horváth Ivánné/
  8. Várnai Tamás /Dr. Horváth Ivánné/

1996.

Olasz nyelv /I. kat./ 1. Brett András  /Ruszina Mónika/

1997.

Orosz nyelv /I. kat./ 5. Keresztes Péter /Dr. Horváth Ivánné/

1998. -

1999.

Olasz nyelv /II. kat./ 4.  Várhalmi Zsuzsa /Dr. Szalma Miklósné/
  10. Gery Klára /Dr. Szalma Miklósné/
Orosz nyelv /I. kat./  4. Klausz Gábor /Dr. Horváth Ivánné/

2000.

Olasz nyelv /I. kat./ 5. Pártos Oszkár /Dr. Szalma Miklósné/
  8. Vári Sára /Dr. Szalma Miklósné/

2001. -

2002. -

2003.

Olasz nyelv /I. kat./ 1. Oláh Zsuzsanna /Kajdi Judit/
Olasz nyelv /II.kat./ 8. Papp Csilla /Viola Balázsné/

2004.

Olasz nyelv /I. kat./ 

2.

Kaczor Melinda /Dr. Szalma Miklósné/

  19.

Dienes Ádám /Kajdi Judit, Viola Balázsné/

Olasz nyelv /II.kat./ 

2.

Oláh Zsuzsanna /Kajdi Judit/

2005.

Magyar irodalom

14. 

Mráv Noémi /Fazekas Csaba/

Olasz nyelv /I.kat./

17.

Rauscher Éva /Kajdi Judit/

2006.

Olasz nyelv /II.kat./

14. 

Galló Glória /Kajdi Judit/


2007.

Olasz nyelv /I.kat./

8.

Fürjész Judit /Dr.Szalma Miklósné/

Olasz nyelv /I.kat./

15.

Nagy Eszter /Dr. Szalma Miklósné/

Francia nyelv /II. kat./ 1. Tóth Eszter (Sverla Csila)
  4. Fürjész Judit (Sverla Csilla)
  10. Béres Anett (Sándor Anikó)
  12. Kertész Anna (Perlaki Rózsa)
  14.  Nagy Eszter (Perlaki Rózsa)

2008.

 Francia nyelv /II. kat./                 1.                              Gézárt Anna /Pócsné Berkesi Zsuzsanna, Stéphane Grandsire/ 
   3.  Béres Anett /Sándor Anikó/
   5.  Kelló Krisztina /Sándor Anikó/
   8.  Kummer Lívia /Sándor Anikó/
   9.  Dömösi Dóra /Dr. Erőss Orsolya/
   11.  Szabó Luca /Pócsné Berkesi Zsuzsanna, Stéphane Grandsire/
   15.  Hajda Krisztina /Törley Katalin, Stéphane Grandsire/

2009.

 Francia nyelv /II. kat./                 1.                              Tuza Ágnes /Pócsné Berkesi Zsuzsanna, Stéphane Grandsire/ 
   4.  Magyar Krisztina /Pócsné Berkesi Zsuzsanna, Stéphane Grandsire/
   12.  Hajda Krisztina /Törley Katalin/
   14.  Csányi Veronika /Törley Katalin/
   15.  Márki Dorottya /Pócsné Berkesi Zsuzsanna, Stéphane Grandsire/
 Olasz nyelv /I. kategória/  6.  Csányi Veronika /Kajdi Judit/
   7.  Szabó Luca /Kajdi Judit/

2010.

Angol nyelv /II. kategória/ 16. Barka Gáspár /Nagyné Balázs Edit/
 Francia nyelv /II. kat./                 5.                              Rupnik Eszter /Perlaki Rózsa/
   6.  Gulyás Bianka /Lotfi Éva, Stéphane Grandsire/
   7.  Gyuricza Ráhel /Pócsné Berkesi Zsuzsanna, Stéphane Grandsire/
   9.  Bodnár Réka /Pócsné Berkesi Zsuzsanna, Stéphane Grandsire/
   10.  Polyák Krisztina /Dr. Erőss Orsolya, Törley Katalin/
   12. Almási Tímea /Sándor Anikó/
 Filozófia  11.  Kiss Máté /Nagy László, Vass Zsuzsanna/
 Olasz nyelv /I. kategória/  16.  Mizsér Alexa /Dr. Szalma Miklósné/

2011.

Angol nyelv /II. kategória/ 20. Barka Gáspár /Nagyné Balázs Edit/
Francia nyelv /I. kat./                2. Varga Márton /Lotfi Éva/
 Francia nyelv /II. kat./                 1.                              Varga Liliána /Lotfi Éva, Stéphane Grandsire/
   6.  Lóska Csaba /Lotfi Éva, Stéphane Grandsire/
   15.  Radeczky János /Lotfi Éva, Stéphane Grandsire/
   16.  Back Márta /Sverla Csilla/
   19.  Horváth Laura /Lotfi Éva, Stéphane Grandsire/
 Latin nyelv  20.  Kovács Panna /Makk Katalin/

 

2012.

Angol nyelv /II. kategória/ 4. Kofrán Márton /Dr. Samu Ágnes/
Francia nyelv /I. kat./ 3. Grünvalszky Ágnes /Pócsné Berkesi Zsuzsanna/
  9. Aponyi András /Perlaki Rózsa, Pócsné Berkesi Zsusanna
Francia nyelv /II. kat./ 3. Éberling Gergely /Lotfi Éva, Stéphane Grandsire/
  7. Balogh Dávid /Gém Imre, Törley Katalin/
  8. Tóth Vanda /Pócsné Berkesi Zsuzsanna, Lotfi Éva/
  9. Karáth Eszter /Pócsné Berkesi Zsuzsanna, Lotfi Éva/
  10. Szabó István /Pócsné Berkesi Zsuzsanna, Lotfi Éva/
  12. Kelemen Andrea /Sándor Anikó. Stéphane Grandsire/
  13. Kofrán Márton /Sverla Csilla/
  16. Back Márta /Sverla Csilla/
  17. Várkonyi Attila /Lotfi Éva, Stéphane Grandsire/

 

2013.

 Francia nyelv /II. kat./                 10.                              Kelemen Andrea /Sándor Anikó, Stéphane Grandsire/ 
   13.  Ferenczi Annamária /Pócsné Berkesi Zsuzsanna, Lotfi Éva/
   15.  Berzeviczi Hanna /Sándor Anikó, Stéphane Grandsire/
   17.  Mészáros Claudia /Sándor Anikó, Stéphane Grandsire/
   20.  Décsi Emese /Sándor Anikó, Stéphane Grandsire/

 

2014.

 Francia nyelv /II. kat./                 5.                              Borbély Anett /Dr. Erőss Orsolya/ 
   8.  Horváth Sára /Perlaki Rózsa/
   9.  Pallos Bence /Perlaki Rózsa/
   16.  Burai Krisztina /Sverla Csilla
 Olasz nyelv I.  9.  Szalai Róza /Magyar-Guba Melinda/
Olasz nyelv II. 14. Gergely Fanni /Magyar-Guba Melinda/

 

2015.

 Francia nyelv /II. kat./                 2.                              Tóth-Palásthy Luca /Dr. Erőss Orsolya/ 
   9.  Jári Flóra /Dr. Erőss Orsolya/
   10.  Horváth Sára /Perlaki Rózsa/
   11.  Kálmán Liza /Gém Imre/
   13.  Szegedi László /Perlaki Rózsa/
   14.  Baranyai Zsófia /Dr. Erőss Orsolya/
   19.  Drippey Máté /Dr. Erőss Orsolya/
   20.  Nemeshegyi Marcell /Perlaki Rózsa/
 Dráma  6.  Siflis Anna /Miske Emőke!

 

2016.

Francia nyelv /I. kat./ 18. Kazinczy Bálint /Pócsné Berkesi Zsuzsa, Dr. Erőss Orsolya/
 Francia nyelv /II. kat./                 2.                              Lőrincz Barnabás /Lotfi Éva/ 
   5.  Harnberger Ramóna /Lotfi Éva/
   6.  Bányai Gabriella /Lotfi Éva/
   7.  Kovács Alma /Lotfi Éva/
   9  Döbröczöni Ábel /Gém Imre/
   10.  Balogh Boróka /Lotfi Éva/
   13.  Gógl Réka /Lotfi Éva/
   15.  Bognár Alida /Lotfi Éva/
   19.  Forrai Sára /Lotfi Éva/
Történelem  19.  Horváth Réka /Kozma Éva/

 

2017.

Olasz nyelv /I. kat./ 18. Varga Noémi Zita /Magyar-Guba Melinda/
Olasz nyelv /II. kat./  3. Kádár Katalin /Mezei Bálint/
Francia nyelv /II. kat./                 2.                             Lükő Lilla /Sverla Csilla/ 
   4. Patik Panna /Pócsné Berkesi Zsuzsanna/
   5. Varga Noémi Zita /Pócsné Berkesi Zsuzsanna/
   7. Konczér Zita /Sverla Csilla/
  12. Cselovszki Laura /Pócsné Berkesi Zsuzsanna/
  14. Olasz Flóra /Pócsné Berkesi Zsuzsanna/
  16. Pétervári Jázmin /Pócsné Berkesi Zsuzsanna/
  19. Tóth Barbara Panni /Pócsné Berkesi Zsuzsanna/
  20. Magony Leonetta Petra /Bárkán Judit/