Múltunk

 

Iskolánk tanárai 1898 és 2011 között

 

Van a Kölcsey Gimnázium földszinti folyosóján néhány tanári tabló, amelyeken együtt láthatjuk egy tanév, illetve egy rövidebb időszak tantestületét. Ezeket a tablókat sokan szeretik tanulmányozni. Gyakori jelenség, hogy a fényképeket néző személy megpróbálja kitalálni, ki milyen tárgyat taníthatott a diákságnak. Tudunk-e választ adni e kérdésre azokkal kapcsolatban, akiket személyesen magunk sem ismertünk?

                A régebbi Értesítők (évkönyvek) időnként közöltek fölsorolást Iskolánk eddigi tanárai címmel, de a nevek mellett nem volt más adat (évszám, tantárgy). A Tablók könyve sorozat kölcseys darabjának megjelenésére elérkezettnek láttuk az időt egy tanár-adatbázis létrehozására. Munkánk során évkönyveket, iskolai törzskönyveket, munkaügyi nyilvántartásokat tanulmányoztunk. Az adatgyűjtés előrehaladtával hol örömöt éreztünk az elért eredményekért, hol pedig csalódottságot egy-egy ellentmondás vagy fölkutathatatlan adat hiánya miatt. A történet végére most úgy teszünk pontot, hogy tudjuk, maradtak benne kérdőjelek. Vállalva hibáinkat, közzétesszük az anyagot, mert éppen a nyilvánosságra hozatal segíthet még pontosítani a tényeket.

                Közel nyolcszáz szaktanár, 22 politechnikai műhelyoktató, 78 hittantanár – Róluk közöljük, hogy mikor és mit tanítottak az elmúlt 113 év során intézményünkben. A könnyen kezelhető rend az alfabetikus, ha azonban ezt választjuk, táblázatunkban messzire kerülnek egymástól azok a nevek, akik egy időszakban voltak tagjai a nevelőtestületnek. Ha a kronológia szerint rendezzük adatainkat, nagyon nehéz konkrét nevekre rátalálni. A két elvet egyesítve úgy döntöttünk, korszakokra bontjuk az időt, és az egyes fejezeteken belül névsorban lesznek olvashatók az adatok.

                A munka során akarva-akaratlan fölfigyeltünk az iskolában több évtizeden át dolgozókra. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az ő munkájuk értékesebb volna azokénál, akik rövidebb ideig dolgoztak a Kölcseyben. Fontos is tudni, hogy a század első felében a pedagógusokat szándékaiktól függetlenül is áthelyezték egyik iskolából a másikba. Azt is tudjuk, hogy szükséghelyzetben egy-egy rövid időre „beugró” tanár, vagy egy olyan híresség, mint Babits Mihály különösen értékes munkát végez a gimnázium számára. Mindezt szem előtt tartva mégis szeretnénk kiemelni két nevet a közel kilencszázból: a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban a katedrán a leghosszabb időt Szandy Erika tölti. Azért használunk jelen időt, mert e tényt együtt ünnepelhetjük Vele, aki idén a 44. tanévét fejezi be iskolánkban. A másik név Keller Gyuláé. Gyuszi bácsi 1948 és 1998 között, 50 éven át volt a gimnázium dolgozója. Tanári működését 1981-ben fejezte be, ezt követően a gazdasági iroda munkatársa volt. 1961-től – húsz éven keresztül – mint igazgatóhelyettes tett igen sokat az iskoláért. Amikor munkánk során régi könyveket, iratokat lapoztunk, rendre az ő keze nyomára találtunk: feljegyzésekre, összesítésekre, nyomtatásban megjelent szövegek kézírásos kiegészítéseire.

Keller Gyula ismerte legjobban a Kölcsey Ferenc Gimnázium múltját. Az aktuális jelenben is tudta, hogy később mi lesz az, ami fontos marad, ezért tudatosan gyűjtötte a dokumentumokat a gimnáziumról a jövendő korok számára. Igazgatóhelyettesként minden ballagó osztálytól kistablót kért, és ezeket fényképalbumokban gyűjtötte.  A közölt  adatok összeállításában oly nagy segítséget kaptunk Keller Gyulától, hogy munkánkat az ő emlékének és az ő figyelmébe ajánljuk.

2011. március

Fazekas Csaba

A tanáradatbázis innen tölthető le.