Múltunk

A névadó emlékének az ápolása

Nagy szerencsénk van nekünk Kölcsey Ferenccel !

Kormányok jöhetnek, kormányok mehetnek: Kölcsey aktuális. Miért ? Mert Ő valóban tudott szabadelvű és konzervatív lenni.  A reformkor legmagasabbrendű liberalizmusát és hagyománytiszteletét olvasztotta egybe életművében. Iskolánk meg is tesz mindent, hogy e különlegesen etikus személyiségre emlékeztesse a diákságot.

1921 óta ismeri az iskola a „Kölcsey-ünnepély” fogalmát. Ez kezdetben némileg „ad hoc” ünnepség volt, a 60-as évektől kezdve kapcsolódott Ferenc-naphoz, majd a rendszerváltás után ez fuzionált a magyar kultúra napjának ünneplésével.

Ugyanakkor az első osztályosok számára mindig tartunk egy életpálya ismertetést, hogy tanulóink már korán megismerhessék a névadó életútját és jelentőségét a magyar történelem és irodalom vonulatában.

Ünnepélyeinkhez gyakran kötődnek vetélkedők is megadott témák kontextusában:

a)      Kölcsey, a romantikus költő

b)      Kölcsey, az 1832-es országgyűlés karizmatikus egyénisége

c)      Kölcsey pedagógiai végrendelete (Parainesis) stb.

Minden évben megkoszorúzzuk a Batthyány téri Kölcsey-szobrot, mert úgy érezzük, hogy ez a hisztoricista alkotás a mienk (is!), s az éves rendszerességgel letett koszorú kifejez valamit az intézmény tiszteletadó gesztusával.

Többször tettünk már kirándulást Szatmárcsekén is, sajnos nehéz egy nap alatt megjárni a távot. Egy ízben még tanárok által készített és előadott műsort is vittünk a szép klasszicista emlékhelyre.

1991-ben nagy vizuális élménnyel gazdagította az iskola a Kölcsey-kultuszt. Kő Pál igényes szobra áll az intézményben, annak bejáratánál, hogy mindenki, aki átlépi küszöbünket, azonnal kapjon valamit Kölcsey személyiségének képzőművészeti megközelítéséből.

Kölcsey-emlékérmet pedig csak kiemelkedő tanár- és diákegyéniségek kapnak életre szóló emlékként.

Jó pár éve mi is bekapcsolódtunk a Kölcsey Társaság munkájába. Ez az átfogó szervezet versenyekkel, megemlékezésekkel, előadásokkal és kirándulásokkal élteti Kölcsey jelenvalóságát.

Összegezve: könnyű ezt a tiszta személyiséget, ezt az etikus magasrendűséget tisztelettel övezni, hiszen predesztinált arra, hogy egy tanintézet őt magáénak vallja.

Dr. Podoski Istvánné