Angol

 TÉMÁK

 VIZSGASZINTEK

 Középszint

 Emelt szint

 1. Személyes vonatkozások, család

 - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)

 - Családi élet, családi kapcsolatok

 - A család szerepe az egyén és a társadalom életében

 - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők

 - Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése

 - Személyes tervek

 2. Ember és társadalom

 - A másik ember külső és belső jellemzése

 - Baráti kör

 - Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság)

 - A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel

 - Lázadás vagy alkalmazkodás; tizenévesek útkeresése

 - Női és férfi szerepek

 - Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése

 - Ünnepek, családi ünnepek

 - Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében

 - Öltözködés, divat

 - Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése

 - Vásárlás, szolgáltatások

 - A fogyasztói társadalom, a reklámok

 - Hasonlóságok és különbségek az emberek között

 - Társadalmi viselkedésformák

 3. Környezetünk

 - Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, ház bemutatása)

 - A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek

 - A lakóhely és környéke fejlődésének problémái

 - A városi és a vidéki élet összehasonlítása

 - Növények és állatok a környezetünkben

 - A természet és az ember harmóniája

 - Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?

 - A környezetvédelem lehetőségei és problémái

 - Időjárás

 4. Az iskola

 - Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)

 - Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban

 - Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka

 - A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága

 - Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

 - Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban

 5. A munka világa

 - Diákmunka, nyári munkavállalás

 - Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

 - A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák

 6. Életmód

 - Napirend, időbeosztás

 - Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)

 - Étkezési szokások a családban

 - Az étkezési szokások hazánkban és más országokban

 - Ételek, kedvenc ételek

 - Ételspecialitások hazánkban és más országokban

 - Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben

 - A kulturált étkezés feltételei, fontossága

 - Gyakori betegségek, sérülések, baleset

 - A szenvedélybetegségek

 - Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

 - A gyógyítás egyéb módjai

 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás

 - Szabadidős elfoglaltságok, hobbik

 - A szabadidő jelentősége az ember életében

 - Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.

 - A művészet szerepe a mindennapokban

 - Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport

 - Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok

 - Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet

 - A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai

 - Kulturális események

 8. Utazás, turizmus

 - A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés

 - A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra

 - Nyaralás itthon, illetve külföldön

 - Az idegenforgalom jelentősége

 - Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése

 - Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai

 9. Tudomány és technika

 - Népszerű tudományok, ismeretterjesztés

 - A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

 - A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre