Fizika

A tanítás célja a kezdő évfolyamon:

 • A jegyzetelés tanulása.
 • Fogalmak önálló meghatározása.
 • Egyes anyagrészekből a lényeg kiemelése, az anyagrészek önálló feldolgozása.
 • A vázlatkészítés elsajátítása.
 • Mértékegységek rendszeres és helyes használata.
 • Az érettségi típusfeladatok megismerése, gyakorlása.
 • Számítási feladatok megoldási módszerének elsajátítása.
 • A fizika és a gyakorlat kapcsolatának felismerése.
 • Az értékelés szabályainak megtanulása.

Mi kell a tanuláshoz?

Az órára

Otthonra

Füzet

Számológép

Függvénytáblázat (párokban elég egy)

Tankönyv (párokban elég egy)

Füzet

Tankönyv

Függvénytáblázat

Az órák menete:

 • Hagyományos értelemben vett tanóra (frontális óra).

Számonkérés rendje:

 • Minden évfolyamon egy félévben minimum három osztályzat, a témazárók súlyozottan számítanak (kétes jegy esetén a témazárók döntenek).
 • Az osztályzatok elsősorban írásbeli munkák alapján születnek, de jegyeket lehet szerezni szóbeli felelettel, az órai aktivitásért, házi dolgozatokért, a fizika házi versenyen elért eredményekért, kiselőadásokért stb.
 • Az írásbeli számonkérés formái:

š        Röpdolgozat: bejelentése nem kötelező, az előző néhány óra anyaga kérhető számon, célja a tanulás folyamatosságának ellenőrzése.

š        Témazáró: előre bejelentett dolgozat, mindig összefoglalás és gyakorlás előzi meg. Célja, hogy tájékoztatást adjon arról, hogy milyen feladattípusok megoldásában kell fejlődni, formálja a további tanulási módszereket.

 • Értékelése: elégséges osztályzat 30 %-tól, jeles 85 %-tól, de anyagrésztől függően ± 5 % lehet.