Informatika

A tanítás célja:

 • Általában:
  Fogalmak önálló meghatározása.
  Egyes anyagrészekből a lényeg kiemelése, az anyagrészek önálló feldolgozása.
  A vázlatkészítés elsajátítása.
  Az informatikai szakkifejezések helyes használata.
  Számítási feladatok megoldási módszerének elsajátítása.
  Az informatika gyakorlati alkalmazásának felismerése.
  A környezettudatos magatartás kialakítása.
 • 9-10.A, E, F és G osztályokban: az informatikai alapfogalmak megismerése, a számítógép magabiztos használata, a későbbi tanulmányok folyamán segédeszközként való alkalmazása.
 • 9NY.B és D osztályokban: az előbbieken túl az érettségi tananyag elsajátítása.
 • 11. és 12. évfolyamon: az emelt szintű képzésre jelentkező diákok felkészítése az érettségire.

A tanuláshoz szükséges

 • Az órára: füzet.
 • Otthonra: füzet, számítógép.

Az órák menete:

 • Az osztályok maximum 18 fős csoportokra bontva működnek.
 • Frontális, egyéni és csoportos munka váltakozik.

A számonkérés rendje:

 • 9-10.A, E, F és G osztályokban: minimum 4 osztályzat; 9NY.B és D osztályokban: minimum 8 osztályzat; 11., és 12. évfolyamon: minimum 6 osztályzat
 • Az osztályzatok leggyakrabban számítógépen elvégzett munka alapján születnek, de jegyeket lehet szerezni szóbeli felelettel, írásbeli dolgozattal, az órai aktivitásért, házi dolgozatokért, csoportmunkáért, projektmunkáért, az informatikai versenyen elért eredményekért, kiselőadásokért stb.

Dolgozatok ponthatárai:

 0% - 29%  elégtelen
 30% - 49%  elégséges
 50% - 69%  közepes
 70% - 89%  jó
 90% - 100%  jeles

Ettől a szaktanár ± 5%-kal eltérhet.