Kémia

Egységes tantárgyi követelmények kémiából

A tanítás célja mindkét évfolyamon:

 • A jegyzetelés tanulása.
 • Fogalmak önálló meghatározása.
 • Egyes anyagrészekből a lényeg kiemelése, az anyagrészek önálló feldolgozása.
 • A vázlatkészítés elsajátítása.
 • A kémiai nevezéktan helyes használata.
 • Számítási feladatok megoldási módszerének elsajátítása.
 • A kémia és a gyakorlat kapcsolatának felismerése
 • A környezettudatos magatartás kialakítása. 
   

Mi kell a tanuláshoz?
 

Az órára

Otthonra

Füzet

Számológép (szükség szerint)

Tankönyv

Periódusos rendszer

Füzet

Tankönyv

Függvénytáblázat

Az órák menete:

 • Hagyományos értelemben vett tanóra.
 • Csoportos foglalkozás, önálló munka.

Számonkérés rendje:

 • Minden évfolyamon egy félévben minimum három osztályzat, a témazárók súlyozottan számítanak (kétes jegy esetén a témazárók döntenek).
 • Az osztályzatok elsősorban írásbeli munkák alapján születnek, de jegyeket lehet szerezni szóbeli felelettel, az órai aktivitásért, házi dolgozatokért, a kémia versenyen elért eredményekért, kiselőadásokért, stb.
 • Az írásbeli számonkérés formái:

  Röpdolgozat: bejelentése nem kötelező, az előző néhány óra anyaga kérhető számon, célja a tanulás folyamatosságának ellenőrzése.
  Témazáró: előre bejelentett dolgozat, mindig összefoglalás és gyakorlás előzi meg, melynek célja a rendszerezés és, hogy tájékoztatást adjon arról, milyen feladattípusok megoldásában kell fejlődni, formálja a további tanulási módszereket.

  Értékelése: elégséges osztályzat 35 %-tól, jeles 85 %-tól, de anyagrésztől függően ± 5 % lehet.