Magyar

Kötelező olvasmányok  

Az alábbi jegyzéket azért állítottuk össze, hogy előre láthassátok, a szöveggyűjteményeken és versesköteteken kívül jellemzően milyen könyveket forgatunk. A szaktanárok év elején elmondják, hogy az adott osztályban pontosan ez lesz-e a program, s ha nem, hogyan módosul. Az emelt szintű érettségire készülők plusz óráinak tematikáját az adott év tételsora is befolyásolja, ezért arról nem szól ez az összeállítás.   

9. osztályban (ötéves képzés esetén a 9-10. évfolyamon)

Bibliai történetek (részletek Mózes I. és II. könyvéből, Jónás könyve, Máté evangéliuma)
Történetek a görög mitológiából
Homérosz: Íliász (részletek)
Homérosz: Odüsszeia (részletek)
Szophoklész: Antigoné, Odipusz király
Dante: Isteni színjáték – Pokol (részletek)
Villon: A nagy testamentum (részletek)
Boccaccio: Dekameron (néhány novella)
Shakespeare: Rómeo és Júlia
Shakespeare: Hamlet
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek)

 

10. osztályban (ötéves képzés esetén a 10-11. évfolyamon)


Moliere: Tartuffe
Voltaire: Candide vagy az optimizmus
Goethe: Faust I. rész
E.T.A. Hoffmann: Az arany virágcserép
Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame vagy Nyomorultak
Puskin: Anyegin
Katona József: Bánk bán
Kölcsey: Parainesis
Vörösmarty: Csongor és Tünde
Petőfi: A helység kalapácsa
Petőfi: Az apostol
Arany: Toldi estéje
Arany: Buda halála
Jókai Mór egy regénye
Madách: Az ember tragédiája  

11. osztályban (ötéves képzés esetén a 12. évfolyamon)

 

Henrik Ibsen: Solness építőmester v. A vadkacsa. v.  Babaszoba, (Nóra néven lett ismert)
Balzac: Goriot apó
Stendhal: Vörös és fekete
Gogol: A köpönyeg
Tolsztoj: Ivan Iljics halála
Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés
Flaubert: Bovaryné
Csehov: Három nővér v. Ványa bácsi
Mikszáth Kálmán: A jó palócok
Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak
Mikszáth Kálmán egy regénye
Krúdy: Szindbád-novellák
Móricz Zsigmond: Úri muri vagy Rokonok
Kosztolányi Dezső: Édes Anna vagy Pacsirta
Kosztolányi: Esti Kornél (részletek)
Karinthy Frigyes: Így írtok ti

12. osztályban (ötéves képzés esetén a 13. évfolyamon)

 

Samuel Beckett: Godot-ra várva vagy Dürrenmatt: A fizikusok v. Az öreg hölgy látogatása
Thomas Mann: Tonio Kröger
Thomas Mann: Mario és a varázsló
Franz Kafka: Az átváltozás
Franz Kafka: A per
Bulgakov: A Mester és Margarita
Hemingway: Az öreg halász és a tenger
Camus: Közöny
Brecht: Kurázsi mama vagy Koldusopera
Déry Tibor: Niki
Németh László: Iszony vagy Égető Eszter vagy Gyász
Örkény: Tóték vagy Pisti a vérzivatarban
Örkény: Egyperces novellák
Ottlik Géza: Iskola a határon
Kertész Imre: Sorstalanság

Ha olvassátok a műveket, olyan feljegyzést készítsetek, amit órán és az érettségire készülvén is tudtok majd használni! A drámákat, novellákat, kisregényeket célszerűbb év közben olvasni, mert a friss olvasmányélmény fontos.