Matematika

Tanár vállalásai:

 • Pontos órára érkezés
 • Követhető tanmenet
 • Haladási naplóban beszédes címek használata (hiányzó diákoknak segítségül)
 • Dolgozatokat lehetőség szerint gépelve szerkeszti a tanár, melyen mindig szerepel az elérhető pontszám feladatonként
 • Szükség esetén A és B csoportokra bontható az osztály
 • Ha a témakör megengedi, akkor a környezetvédelem nevében nem feladatlapot, hanem csak feladatsort készít a tanár
 • Az egész órás dolgozatok legyenek 1 héttel előre jelezve (szóban és a naplóban)

Tankönyveink:

 • Sokszínű matematika felmenő rendszerben, és "Fried-Gerőcs-Számadó"-féle Matematika sorozat aktuális kötete
 • Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó sárga-zöld-kék három kötetes feladatgyűjteménye
 • Négyjegyű függvénytáblázat

Egyéb eszközök:

 • Körző, vonalzó, szögmérő
 • Tudományos számológép – számonkérésnél telefon és egyéb multimédiás eszköz nem használható!

Számonkérés illetve értékelés típusai:

 • Órai munka
 • Beadandó házi dolgozat
 • Felelés
 • Röpdolgozat (kb. 15 perc)
 • Dolgozat
 • Témazáró dolgozat

Dolgozatok, témazárók ponthatárai:
                30% alatt elégtelen
                30%-tól elégséges
                50%-tól közepes
                70%-tól jó
                90%-tól jeles
                               ettől a szaktanár ±5%-kal eltérhet.

A dolgozatokban igyekszünk az érettségi számonkérési-, értékelési- és javítási elveit követni

 • Szerepel a feladat mellett az elérhető pontszám
 • Elvárt a fekete vagy kék tollal írt dolgozat (rajz ceruzával készíthető)
 • Lehetőség szerint választható feladatok a dolgozatban
 • Számolási hiba esetén részpontszámok alkalmazása
 • Egyértelmű javítási útmutató ismertetése a diákokkal

Dolgozatról hiányzó diákok beszámoltathatók (szóban és/vagy írásban) akár külön időpontban is. Pl. beszámolók hetén vagy külön egyeztetett időpontban.

Javító dolgozat esetén a szaktanár dönti el, hogy az eredeti osztályzat megmarad-e.

Készült a 2014/2015-ös tanévben.