Olasz

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK

Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a többi témakörben előfordulnak.

A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek.

 

VIZSGASZINTEK

 

Középszint (A2-B1)

Emelt szint (B2)

1. Személyes vonatkozások, család

-A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)

- Családi élet, családi kapcsolatok

- A családi élet mindennapjai, otthoni teendők

Személyes tervek

-A család szerepe az egyén és a társadalom életében

- Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése

 

2. Ember és társadalom

-A másik ember külső és belső jellemzése

- Baráti kör

-A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel

- Női és férfi szerepek

- Ünnepek, családi ünnepek

- Öltözködés, divat

- Vásárlás, szolgáltatások (posta)

- Hasonlóságok és különbségek az emberek között

- Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság)

- Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése

- Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése

- Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében

- Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése

- A fogyasztói társadalom, reklámok

Társadalmi viselkedésformák

 

3. Környezetünk

 

- Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)

- A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek

- A városi és a vidéki élet összehasonlítása

- Növények és állatok a környezetünkben

- Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?

- Időjárás

 

- A lakóhely és környéke fejlődésének problémái

- A természet és az ember harmóniája

- A környezetvédelem lehetőségei és problémái

 

4. Az iskola

 

- Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)

- Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka

- A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága

- Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

 

- Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban

- Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban

 

5. A munka világa

 

- Diákmunka, nyári munkavállalás

- Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

 

- A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák

6. Életmód

- Napirend, időbeosztás

- Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)

- Étkezési szokások a családban

- Ételek, kedvenc ételek

- Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben

- Gyakori betegségek, sérülések, baleset

- Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

 

 

- Az étkezési szokások hazánkban és más országokban

- Ételspecialitások hazánkban és más országokban

- A kulturált étkezés feltételei, fontossága

- A szenvedélybetegségek

- A gyógyítás egyéb módjai

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás

- Szabadidős elfoglaltságok, hobbik

- Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.

- Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport

- Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, Internet

- Kulturális események

- A szabadidő jelentősége az ember életében

- A művészet szerepe a mindennapokban

- Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok

- A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai

8. Utazás, turizmus

- A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés

- Nyaralás itthon, illetve külföldön

- Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése

- Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai

- A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra

- Az idegenforgalom jelentősége

9. Tudomány és technika

- Népszerű tudományok, ismeretterjesztés

- A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

- A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre