Helyettesítés

A hétfői helyettesítés itt olvasható.

Hiányzik:
Magyar-Guba Melinda,
Vozár Gábor,
Molnár Boglárka,
Ocskó Emese

Hiányzik még Pivárcsi István is.

Valamint Süki Gyöngyi is, ezért a 9Ny.bd angol byelv 3. csoportjából akinek nincs első órája, a másodikra sem kell bejönnie.

A 12. évfolyamnak szabadnap. (De csak nekik!)